Sprog og affekt hos Jacques Lacan – Undervisningsforløb 2019-20

Dansk Psykologforenings Kreds København og Frederiksberg udbyder i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis:

”Sprog og affekt hos Jacques Lacan”
Et undervisningsforløb v. René Rasmussen

Om forløbet:
Interessen for den franske psykoanalytiker Jacques Lacan er stigende blandt danske psykologer, men grundet kompleksiteten i Lacans forfatterskab har mange efterspurgt en grundlæggende indføring i Lacans tænkning. Som svar på denne efterspørgsel, har vi inviteret den lacanianske analytiker René Rasmussen til at stå for en sådan indføring, der vil være tilgængelig selv for interesserede uden forudgående kendskab til Lacan. Hen over 8 undervisningsgange vil vi diskutere centrale aspekter af Lacans teorikompleks, så som:

• Lacans opfattelse af forholdet mellem sprog og subjekt (jf. hans kendte udsagn ”en signifiant repræsenterer subjektet for en anden signifiant”)
• Lacans centrale skel mellem udsagn og udsigelse
• Lacans ”tre ordener” (det imaginære, symbolske og det reelle)
• Lacans skelnen mellem fire grundlæggende diskurser
• Lacans centrale begreb ”objekt a”
• Lacans syn på de affekter, der spiller en stor rolle for psykoanalysen, især nydelse og angst.

Undervisning og diskussion vil videst muligt omfang blive orienteret i forhold til det kliniske arbejde. Møderne består af oplæg på ca en time, efterfulgt af diskussion i plenum.

Om underviseren:
René Rasmussen er lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har praktiseret i mere end 20 år, og har undervist i mere end 30 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”.

Praktisk information:
Tid: 8 søndage i tidsrummet 13.00-15.00. (Bemærk at vi har været nødsaget til at flytte andet møde til en lørdag). Datoerne er: 29. september 2019, 2. november 2019, 1. december 2019, 5. januar 2020, 2. februar 2020, 1. marts 2020, 5. april 2020, 3. maj 2020.

Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: 800 kr for hele forløbet, inklusiv kaffe/te.
Studiepris: Der tilbydes en reduceret pris på 400 kr for studerende.

Målgruppe: Kurset er henvendt til klinikere, men alle faggrupper er velkomne.

Tilmelding: Tilmelding sker ved henvendelse pr mail til Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com