[aflyst] The paradoxes of psychoanalytic interpretation v. François Sauvagnat

Dansk Psykologforenings Kreds København og Frederiksberg udbyder i samarbejde med New Lacanian School of Psychoanalysis:

”On the paradoxes of psychoanalytic interpretation”
v. François Sauvagnat (Fr)
23. og 24. maj 2020, kl. 10-16

Om seminaret
Idet vi i Kreds København & Frederiksberg oplever en stigende interesse for psykodynamisk og psykoanalytisk teori og metode, er det med stor glæde, at vi i maj 2020 kan præsentere det første af en række psykoanalytiske weekendseminarer med prominente psykoanalytiske navne. Næste seminarer i rækken er Francesca Hume (England) – ”Kleinian clinical practice”, Bruce Fink (USA) – ”Desire in clinical practice” og Dany Nobus (England) – ”The three fundamental dimensions of psychoanalytic practice”. Mere information kan findes på kredsens hjemmeside.

Om oplægsholderen
François Sauvagnat er psykoanalytiker og professor i psykopatologi ved universitetet i Rennes, medlem af Ecole de la Chose Freudienne og World Association of Psychoanalysis, forfatter til adskillige bøger om psykoanalytisk teori og praksis, med særlig viden inden for psykoser, neuroser og kunst. Sauvagnat arbejder inden for den lacanianske tradition og vil ved seminaret tale om tolkningen inden for denne, med referencer til Freud.

Om weekendens undervisning
I sit oplæg til weekendens undervisning, der kommer til at omhandle tolkningens natur og anvendelse i både teori og klinisk praksis, vil François fokusere på følgende overskrifter:

1. From the history of interpretation (religious and academic) to the symptom as interpretation: On how the Freudian triad of “dream, Witz, Psychopathology of everyday life” has transformed the traditional views on hermeneutics.
2. From psychotic interpretations to the “unconscious as interpreter”: Whereas interpretation is often seen as an active “control” trying to “inform” a mental process, psychoanalysis has uncovered “interpretation in reverse”, I.e. how a psychotic mechanism has imposed itself as a limit and a paradoxical instrument in the therapeutic techniques.
3. Strategies and tactics of interpretation, within and outside the field of transference: From Clausewitz’s technique (Fenichel) to the “surprise” and its correlates in the Jewish notion of “Hidush”, as used by Theodor Reik and Jacques Lacan.
4. From interpretation to “body events”: Interpretation should not be seen only as a “cognitive” phenomenon, but also as what constitutes the living body; gives shape, expresses itself through bodily experiences, as J. Lacan’s last teaching has underscored.”


Praktisk information:
Tid: 23. og 24. maj 2020, begge dage 10-16.
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris: Gratis
Målgruppe: Seminaret er henvendt til klinikere, men alle faggrupper er velkomne.
Tilmelding og yderligere information: Kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com