Nu starter vi op igen

Efter at næsten al aktivitet har været lukket ned til og med sommeren på grund af Corona vil vi forsøge at starte op her i efteråret.

Første møde bliver mandag d. 14. september, kl. 19.00 i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
 
Her vil vi planlægge semestres møderække og aftale oplægsholdere og temaet for semestres arbejde.

Endvidere vil René Rasmussen holde et oplæg med overskriften Krop og sprog.