Mødeaktiviteter indstillet indtil efter jul

Grundet corona-situationen har Dansk psykologforening valgt at lukke ned for mødeaktiviteter indtil efter jul.

Vi har derfor besluttet at aflyse møderne, der foregår i foreningen, indtil videre. Dette gælder både mandagsmøderne og de kliniske seminarer.

Vi håber at kunne starte op hurtigt muligt, og hvis Coronasituationen på nogen måde ændre sig til det bedre vil vi straks give besked om opstart igen.