MANDAGSMØDER 2022

Det er endnu ikke aftalt hvornår mandagsmøderne i 2022 ligger.
Siden her opdateres når det er fastlagt.