OM NLS-KBH

Vedtægter for Ny Lacaniansk Skole København (New Lacanian School – CPHG) vedtaget d. 14.09.2019

Generelt:

 • Ny Lacaniansk Skole København (NLS-Kbh.) er en psykoanalytisk forening, der arbejder på et lacaniansk grundlag.
 • NLS-Kbh. består af arbejdsgrupper og/eller medlemmer, der arbejder med teoretiske og kliniske problemstillinger ud fra Freud og Lacan.
 • NLS-Kbh. er en affilieret gruppe i New Lacanian School, der er tilknyttet Ecole Européenne de la Psychanalyse.
 • Medlemmer af NLS-Kbh. kan også være individuelle medlemmer af New Lacanian School.

Rammer for arbejdet:

 • NLS-Kbh. arrangerer en række åbne, månedlige møder, med oplæg ud fra nærmere bestemte temaer, der så vidt muligt følger temaer, der er aktuelle temaer i New Lacanian School. Der afholdes årlige heldagsseminarer. 
 • De åbne møder er åbne for alle interesserede.
 • Arbejdet i NLS inddrager i muligt omfang deltagelse af medlemmer fra andre lande i New Lacanian School. 
 • Møder i NLS- Kbh. vil blive annonceret på NLS-Kbh.’s hjemmeside.
 • Der afholdes kliniske seminarer løbende, for de medlemmer som praktiserer eller ønsker at praktisere psykoanalyse.
 • Arbejdsgrupperne tilstræber at arbejde i form af cartel. 
 • Medlemskab af NLS- Kbh. forudsætter erfaringer som enten analysand og/eller analytiker.
 • Undtagelsesvis kan medlemskab opnås, hvis et særligt medlemsmøde og ledelsen afNew Lacanian Schoolaccepterer det. Ønske om medlemskab skal i første omgang præsenteres for et medlem af NLS-Københavns ledelse, og derefter for et medlem af ledelsen af New Lacanian School. Sidstnævnte kan ske via et medlem af NLS-Københavns ledelse, eller ved at personen, der ønsker medlemskab, selv tager kontakt til ledelsen af New Lacanian School.
 • Der afholdes hvert andet år generalforsamling, hvor faste punkter er økonomi og valg af ledelse.
 • Ledelsen af NLS- Kbh. består af tre medlemmer: formand, kasserer og ansvarlig for hjemmeside.
 • Generalforsamling indkaldes med tre ugers varsel.
 • Et medlem af ledelsen af New Lacanian School inviteres til at deltage i generalforsamlingen.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med tre ugers varsel, hvis mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Praktisk:

 • Med henblik på information om møder m.m. vil der jævnligt blive udsendt et elektronisk nyhedsbrev til dem, der måtte ønske det. Udgifter til lokaleleje m.m. afholdes af medlemmer af NLS-Kbh. 
 • Andre personer, der deltager i arbejdet, men som ikke er medlemmer af NLS-Kbh., har mulighed for at bidrage med et årligt støttebidrag til dækning af udgifter.
 • NLS-Kbh. udpeger en eller to kontaktpersoner, der står opført på NLS-Kbh.s hjemmeside.